Un Maffé dels Alts Alps al 1618

Per anteriors entrades ja sabreu el meu pensar sobre la zona d’orige dels nostres Mafé. Continue pensant el mateix i cercant cercant, he trobat un arxiu de l’antic hospital militar francés, hotêl des Invalids, on hi ha els registres dels soldats que van passar per allà des de finals del segle XVII. En lenllaç de baix podreu vore un Pierre Maffé nascut al voltant de 1618 al poble d’Aspres, en l’alta Provença alpina i prop (80 km. +-) de la vila d’Ornon, també als alts Alps. A més, no és l’únic Maffé d’eixa vila, encara ix un altre del segle posterior.
Si els nostres foren d’ací, este Pierre bé poguera ser nebot del nostre Antonio.
També està la curiosa coincidència de noms amb el fill d’Antonio, Pere. Seria el nom d’un avantpassat comú?

maffe-aspres