Un Maffé dels Alts Alps al 1618

Per anteriors entrades ja sabreu el meu pensar sobre la zona d’orige dels nostres Mafé. Continue pensant el mateix i cercant cercant, he trobat un arxiu de l’antic hospital militar francés, hotêl des Invalids, on hi ha els registres dels soldats que van passar per allà des de finals del segle XVII. En lenllaç de baix podreu vore un Pierre Maffé nascut al voltant de 1618 al poble d’Aspres, en l’alta Provença alpina i prop (80 km. +-) de la vila d’Ornon, també als alts Alps. A més, no és l’únic Maffé d’eixa vila, encara ix un altre del segle posterior.
Si els nostres foren d’ací, este Pierre bé poguera ser nebot del nostre Antonio.
També està la curiosa coincidència de noms amb el fill d’Antonio, Pere. Seria el nom d’un avantpassat comú?

maffe-aspres

Més Mafé als Alps

Una branca antiga dels Mafé en les valls alpines.
Al llarg del temps que he vingut donant-vos dades sobre els nostres avantpassats més antics, sempre m’ha quedat el dubte i la incertesa al voltant de l’enigma de l’origen territorial del nostre cognom Mafé.
La vacil·lació a l’hora de grafiar el poble d’Antonio Maffé en els llibres parroquials de Benipeixcar ens ha vedat de fruir o de conèixer les terres on es varen criar i morir els seus/nostres majors; de la terra que ens va donar l’essència, el ser com som i el nostre nom de família. Continua llegint «Més Mafé als Alps»

9é Congrés de l’Associació Internacional d’Estudis Occitans

A finals d’agost-08 es va llegir al 9é Congrés de l´Associació Internacional d’Estudis Occitans la següent comunicació que crec resol nombrosos dubtes sobre la pertinença del nostre poble al conjunt occitano-romànic.
És el resultat d’una investigació a la que vaig aplegar per casualitat i de la que encara espere més coses i noves aportacions. Espere que vos agrade i em comenteu allò que cregau convenient.

Sobre l’origen d’Antonio Maffè

Noves aportacions fruit de moltes reflexions i rellectures de la documentació de que disposem ens donen nova llum sobre l’origen d’Antonio Maffé, el primer Mafé valencià.
Vos puc assegurar que el dubte sobre la grafia correcta del poble d’origen del nostre primer avantpassat Mafé en estes terres m’ha dut de cap.
He mirat totes les combinacions possibles de les lletres que pareixen vore’s i les he confrontat amb la toponímia oficial italiana sense resultat satisfactori. També amb la toponímia menor de les fraccions administratives (en el segle passat una gran quantitat de pobles varen ser units en unitats majors per a una millor eficiència administrativa, desapareguent molts noms de pobles en la toponímia oficial) sense major sort. Continua llegint «Sobre l’origen d’Antonio Maffè»

Els Lliso, del Principat de Bearn?

Ja vaig deixar escrit en la nostra historia familiar que pels primers LLISO documentats en els registres de la parròquia d’Alboraya no podiem traure conclussions determinants per a esbrinar l’oritge d’esta branca familiar, entre altres coses per que abans de 1596 no hi ha constància del cognóm a cap lloc del Regne de Valencia.
La existència d´uns registres amb la grafia “LISÓ” i “LLISÓ” ens fan pensar que la primera forma sería la correcta i assimilada després, pallatalitzant la L inicial per influència del valencià. Continua llegint «Els Lliso, del Principat de Bearn?»