La queixa dels genovesos de Miramar

El 30 de setembre de 1614 els genovesos de Miramar varen fer una queixa per escrit adreçada al Duc de Gandia.
En la queixa els nostres avantpassat genovesos feien una relació dels greutges que patien i a causa dels quals, en el temps, s’escamparen per tota la comarca. La queixa encara que la feren “els genovesos de Miramar” hem de fer-la extensiva a les condicions en la qual es trobarien també els de Benipeixcar i Beniopa.
En la pàgina de descàrregues d’esta web teniu els arxius per a que fruïu d’ells.