Eureka

Per una part tenim documentat un Joan Martines a Meliana que tot i mancant un estudi en profunditat del llibres parroquials d’este poble, apareix com a francés en un llistat de represaliats de 1677. És contemporani del nostre Vicent Martines, que va morir també per la dècada dels 70. Tant un com l’altre apareixen en la història valenciana en l’any 1646 i en un territori molt reduït; l’un, Vicent com a estatger d’una alqueria d’Alboraya, i l’altre, Joan, com a propietari a Meliana. Continua llegint «Eureka»

Els Lliso, del Principat de Bearn?

Ja vaig deixar escrit en la nostra historia familiar que pels primers LLISO documentats en els registres de la parròquia d’Alboraya no podiem traure conclussions determinants per a esbrinar l’oritge d’esta branca familiar, entre altres coses per que abans de 1596 no hi ha constància del cognóm a cap lloc del Regne de Valencia.
La existència d´uns registres amb la grafia “LISÓ” i “LLISÓ” ens fan pensar que la primera forma sería la correcta i assimilada després, pallatalitzant la L inicial per influència del valencià. Continua llegint «Els Lliso, del Principat de Bearn?»

Cognoms Lliso i Martinis/es

Estem a punt d’encetar una nova línia d’investigació per als cognoms LLISO i MARTINIS/ES. En concret es tracta de buidar els “llibres d’avehinamet” del periode comprés entre 1550 i 1600. Esta sèrie de llibres es troba en l’Arxiu Històric Municipal de Valéncia i pense que seràn de molta utilitat a l’hora de trobar una data en la qual s’establirien en Alboraya i/o Almàssera els nostres avantpassats. La primera població en esta data era de “realenc” i estava sotmesa a l’especial contribució de la Ciutat de Valencia, per la qual cosa tota persona que volia establir-se necessitava “avehinar-se” i, per la qual cosa, inscriure´s en el corresponent llibre.

Els pobles

Triora, Almàssera, Occitània, Aragó…Una ullada als pobles que estàn a la base desl nostres estudis genealogics.
Es fa necessari, per a aclarir de quines persones estem parlant i d’esta manera guiar als possibles visitants de la pàgina web, fer menció dels pobles dels nostres avantpassats. Eixí, i rel·lacionats per cognom, tenim: Continua llegint «Els pobles»