Eureka

Per una part tenim documentat un Joan Martines a Meliana que tot i mancant un estudi en profunditat del llibres parroquials d’este poble, apareix com a francés en un llistat de represaliats de 1677. És contemporani del nostre Vicent Martines, que va morir també per la dècada dels 70. Tant un com l’altre apareixen en la història valenciana en l’any 1646 i en un territori molt reduït; l’un, Vicent com a estatger d’una alqueria d’Alboraya, i l’altre, Joan, com a propietari a Meliana. Continua llegint «Eureka»