Sobre l’origen d’Antonio Maffè

Noves aportacions fruit de moltes reflexions i rellectures de la documentació de que disposem ens donen nova llum sobre l’origen d’Antonio Maffé, el primer Mafé valencià.
Vos puc assegurar que el dubte sobre la grafia correcta del poble d’origen del nostre primer avantpassat Mafé en estes terres m’ha dut de cap.
He mirat totes les combinacions possibles de les lletres que pareixen vore’s i les he confrontat amb la toponímia oficial italiana sense resultat satisfactori. També amb la toponímia menor de les fraccions administratives (en el segle passat una gran quantitat de pobles varen ser units en unitats majors per a una millor eficiència administrativa, desapareguent molts noms de pobles en la toponímia oficial) sense major sort.
Eixí les coses tindríem que descartar les hipotesis derivades de l’observació “d’allò que pareix que pose” i desviar l’atenció cap a l’estudi i comprensió global del total de la documentació conservada sobre l’emigració d’estos ligurs del s. XVII.
La font per la qual es va llançar la suposició de que el seu oritge era El Final, va ser el “Memorial dels creditors del duc”; en ell es feia menció a que eren “genoveses del Final”. Esta afirmació hi hauria que prendre-la en agulles per dos motius, al meu pareixer prou raonats:
– Per un costat la tendència generalitzada a prendre el tot per la part. El Finale va ser anexionat poc abans i en este cas s’empraria per a nomenar qualsevol territori occidental de la senyoria de Génova (de Monago a Corbo) que no estiguera baix la dependència directa de la Sereníssima República o fins i tot enfrontades ad ella, com les possesions de la casa de Savoia. Casos d’esta tendència els hi ha per tot arreu del mon i sería llarg relacionar-los, però com a eixemple ahí està la manera com nomenen a l´Argentina als espanyols: gallegos, per ser la terra d´oritge d´una part important dels emigrants espanyols cap ad aquelles terres.
– Per altre, tenim la font més important per a saber les poblacions d’origen dels qui es varen establir ací: els Quinque libri de la parròquia de Benipeixcar. Per a tots els casos on es declara el poble d’origen, només un poguera ser del Finale estricte: Felino, si acceptem l’hipòtesi que siga l’actual Orco-Feglino. De la resta 12 són de Rezzo, 3 de Triora, 1 de Vilafranca de Niça i 1 de Luan. Açò ens obliga a desplaçar cap a l’oest del territori la zona d’emisió d’emigrants, a les terres altes (l’entroterra) de l’actual provincia ligur d’Impèria.
– Tenim també l’afirmació en primera persona dels mateixos avantpassats nostres. En cap moment es definixen com a finalesos o vassalls directes del sobirà com a titular del marquesat de Finale, i si ho fan com a “genoveses de Miramar” en la famosa queixa adreçada al duc de Gandia, o “genovessi” o “omnes oriundi di regni et dominacionis genue ” en les cartes de nova població de Beniopa i Benipeixcar.
– Tinc també en estudi un document que parla de la dificil situació (carestia i fam) que passaven en la població de Remo (Sanremo) en l’hivern previ a la migració cap a Valéncia. Sanremo està en la zona marítima de la provincia d´Impèria.
Rezzo està aprox. a 8 km. de Triora, en una zona d’altes valls; l’alta valle Arroscia i l’alta valle Argentina. Puix bé, en la primera i a uns altres 8 km. de Rezzo, ja quasi en la frontera amb la provincia de Cuneo, al Piemont, existix una població que també estava baix la influència política de la R. de Génova. Em referixc a Armo.
Tornem a lo de sempre, ¿com va transcriure el rector de Benipeicar allò que va escoltar? ¿Qué va escoltar? La zona de la que estic parlant és fronterera dels parlars occitans de les valades alpines italianes i per tal cosa proclius al tancament de la àtona, com fan, entre altres pobles, els de Sueca. ¡!Sòc de Sueco!! ¿Vos sona?. Alguns dialectes ligurs de pobles del costat d’estos, han segut recentment inclosos i exclosos en la zona occitàna a ran una llei italiana de minories lingüístiques.
Realment no sé com li diria el nostre Antonio al rector de Benipeixcar, ni si el seu origen sería esta zona, però en tot cas és la terra certa de molts dels nostres avantpassats, de gent de la qual no conservem el cognom però que amb els nostre avantpassat Mafé vingueren i amb els seus descendents mesclaren sang i gens.
Jo per la meua part crec més certa esta hipotesi que l’anterior d’Orco-Feglino al Finale.
Espere que em doneu la vostra opinió, crítica o suggeriment.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *